Đăng nhập

Cổng TTĐT Xã Lam Sơn - Huyện Thanh Miện

23/4/2023  |  English  |  中文

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI HÒM THƯ CÔNG VỤ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ LAM SƠN

UỶ BAN NHÂN DÂN

 XÃ LAM SƠN


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               

DANH SÁC HÒM THƯ CÔNG VỤ CÔNG CHỨC UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LAM SƠN NĂM 2024

 

TTHỌ TÊNCHỨC VỤHÒM THƯ CÔNG VỤ
1Trương Mậu NhânBT- CT truongmaunhan@haiduong.gov.vn
2Trần văn ChungCT-HĐNDTranvanchung@haiduong.gov.vn
3Bùi thị ChiPBTBuithichi1983@haiduong.gov.vn
4Mai Văn KhoátPCT- HĐNDmaivankhoat@haiduong.gov.vn
5Phạm Văn NghiênPCT- UBNDphamvannghien@haiduong.gov.vn
6Trương Văn TinVH TTtruongvantin@haiduong.gov.vn
7Vũ Khắc ChươngCT- CCBvukhacchuong@haiduong.gov.vn
8Nguyễn Thị HằngLĐTB&XHNguyenthihang1986@haiduong.gov.vn
9Lê Thị LiênCT- PNLethilien12091971@haiduong.gov.vn
10Phạm Thị HuyềnTP-HTPhamthihuyen1997@haiduong.gov.vn
11Nguyễn Thị YếnBT- ĐTNnguyenthiyen210111990@haiduong.gov.vn
12Phạm Văn MừngNTMphamvanmung@haiduong.gov.vn
13Phạm Đức Thu CTMTphamducthu@haiduong.gov.vn
14Nguyễn Thị ThuKTNSNguyenthithu1991@haiduong.gov.vn
15Triệu Đức DũngĐC-XDtrieuducdung@haiduong.gov.vn
16Mai Đức PhúcCHT- QSmaiducphuc@haiduong.gov.vn
17Phạm Thị HằngVP-ĐUPhamthihang1986@haiduong.gov.vn
18Nguyễn Thị QuỳnhVP - UBNDNguyenthiquynh1973@haiduong.gov.vn
19Vũ Văn ĐàCT - NDVvda1968@haiduong.gov.vn

​ 

​​

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ LAM SƠN

Số

TT

Họ và tênChức vụSố ĐTGhi chú
1.Trương Mậu NhânBT ĐU-CT UBND xã0979086097 
2.Bùi Thị ChiPhó BT TT ĐU0961194476 
3.Trần Văn ChungPhó BT – CT HĐND xã0977163191 
4.Mai Văn KhoátPhó CT HĐND xã0383529183 
5.Phạm Văn NghiênPhó CT UBND xã0971219555 
6.Phạm Đức ThuCT UBMTTQ xã0378575243 
7.Nguyễn Thị QuỳnhVăn phòng - TK0978735719 
8.Vũ Văn ĐàCT Hội Nông dân0363144287 
9.Lê Thị LiênChủ tịch Hội PN0984045650 
10.Vũ Văn TrườngTrưởng Công an xã0972339056 
11.Mai Đức PhúcCHT Quân sự xã0979096822 
12.Vũ Khắc ChươngCT Hội CCB0985724267 
13.Trương Văn TinVăn hóa - Xã hội0983631428 
14.Nguyễn Thị YếnBí thư đoàn Thanh niên0389916065 
15.Nguyễn Thị HằngCông chức LĐTBXH0976382818 
16.Phạm Thị HuyềnTư pháp - Hộ tịch0981845497 
17.Nguyễn Thị ThuKế toán ngân sách xã0965897902 
18.Triệu Đức DũngĐịa chính - XD - MT0988853488 
19.Phạm Thị HằngVăn phòng ĐU- NV0977685810 
20.Phạm Văn MừngĐịa chính - NN-NTM0946245242