Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
370/QĐ-UBND 01/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng các cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" năm 2021 Văn phòng HĐND-UBND xã Tải file Tải về
194/KH-UBND 27/11/2021 KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết “Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn xã Lam Sơn Văn phòng HĐND-UBND xã Tải file Tải về
193/TB-UBND 26/11/2021 THÔNG BÁO Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Một cửa UBND xã Lam Sơn đến 26/11/2021 Văn phòng HĐND-UBND xã Tải file Tải về
192/TB-UBND 26/11/2021 THÔNG BÁO Về việc công bố danh mục TTHC chuẩn hóa lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Văn phòng HĐND-UBND xã Tải file Tải về
175/TB-UBND 16/11/2021 THÔNG BÁO Về việc công khai quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Nông nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Văn phòng HĐND-UBND xã Tải file Tải về
174/TB-UBND 10/11/2021 THÔNG BÁO Về việc công khai quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Văn phòng HĐND-UBND xã Tải file Tải về
169/TB-UBND 29/10/2021 THÔNG BÁO Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực Tài chính - Kế toán Văn phòng HĐND-UBND xã Tải file Tải về
168/TB-UBND 28/10/2021 THÔNG BÁO Về việc công bố công khai danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Lao động - Thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã Văn phòng HĐND-UBND xã Tải file Tải về
148/TB-UBND 04/10/2021 THÔNG BÁO Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Quản lý nhà nước về tôn giáo và lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thẩm quyền giải quyết của UBND xã Văn phòng HĐND-UBND xã Tải file Tải về
149/TB-UBND 04/10/2021 THÔNG BÁO Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Văn phòng HĐND-UBND xã Tải file Tải về
150/TB-UBND 04/10/2021 THÔNG BÁO Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Sức khỏe bà mẹ - trẻ em, lĩnh vực dân số thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã Văn phòng HĐND-UBND xã Tải file Tải về
56/QĐ-UBND 27/09/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn xã Lam Sơn Văn phòng HĐND-UBND xã Tải file Tải về
01/KH-BCĐ 27/09/2021 KẾ HOẠCH Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn xã Lam Sơn Văn phòng HĐND-UBND xã Tải file Tải về
55/QĐ-UBND 27/09/2021 Kiện toàn HĐNVQS và phân công thành viên HĐNVQS xã Lam Sơn UBND xã Lam Sơn Tải file Tải về
142/KH-UBND 27/09/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức xét duyệt, sơ tuyển sức khỏe NVQS, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022 UBND xã Lam Sơn Tải file Tải về
52/QĐ-UBND 30/08/2021 QUYẾT ĐỊNH V/v Kiện toàn Hội đồng Giáo dục xã Lam Sơn năm 2021 Văn phòng HĐND-UBND xã Tải file Tải về
118/TB-UBND 24/08/2021 THÔNG BÁO Về việc công bố danh mục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Văn phòng HĐND-UBND xã Tải file Tải về
44/QĐ-UBND 14/08/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban chỉ huy lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn xã Lam Sơn Văn phòng HĐND-UBND xã Tải file Tải về;Tải về;
PA-BCĐ 14/08/2021 PHƯƠNG ÁN Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 xã Lam Sơn UBND xã Lam Sơn Tải file Tải về
12/KH-BCĐ 14/08/2021 KẾ HOẠCH Phân công nhiệm vụ Lấy mẫu xét nghiệm SARS- CoV-2 UBND xã Lam Sơn Tải file Tải về
123
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100.0%
Số hồ sơ xử lý: 2377
Trước & đúng hạn: 2377
Trễ hạn: 0
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/12/2021 11:02:06)
TRUYỀN THANH CƠ SỞ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LAM SƠN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Trương Mậu Nhân- Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Lam Sơn- Thanh Miện-Hải Dương

Điện thoại: 0979086097

Email: Dailamsontm@gmail.com

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 1
Tất cả: 4,370