Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
28/QĐ-UBND 18/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng xã Lam Sơn UBND xã Lam Sơn Tải file Tải về
29/QĐ-UBND 18/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng thôn trên địa bàn xã Lam Sơn UBND xã Lam Sơn Tải file Tải về
616/KH-UBND 13/04/2022 KẾ HOẠCH Phát triển kinh tế số và xã hội số của huyện Thanh Miện năm 2022 UBND huyện Thanh Miện Tải file Tải về
17/TB-UBND 05/04/2022 THÔNG BÁO Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Một cửa UBND xã Lam Sơn đến 31/3/2022 UBND xã Lam Sơn Tải file Tải về
16/TB-UBND 04/04/2022 THÔNG BÁO Về việc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa UBND xã Lam Sơn Tải file Tải về
14/QĐ-UBND 31/03/2022 QUYẾT ĐỊNH [ Về việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 UBND xã Lam Sơn Tải file Tải về
15/QĐ-UBND 31/03/2022 QUYẾT ĐỊNH [ Về việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 - Thôn Kim Trang Đông UBND xã Lam Sơn Tải file Tải về
16/QĐ-UBND 31/03/2022 QUYẾT ĐỊNH [ Về việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 - Thôn Kim Trang Tây UBND xã Lam Sơn Tải file Tải về
17/QĐ-UBND 31/03/2022 QUYẾT ĐỊNH [ Về việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 - Thôn Thọ Trương UBND xã Lam Sơn Tải file Tải về
18/QĐ-UBND 31/03/2022 QUYẾT ĐỊNH [ Về việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 - Thôn Thọ Xuyên UBND xã Lam Sơn Tải file Tải về
19/QĐ-UBND 31/03/2022 QUYẾT ĐỊNH [ Về việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 - Thôn Lam Sơn UBND xã Lam Sơn Tải file Tải về
12/QĐ-UBND 28/03/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v kiện toàn Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân Xã Lam Sơn năm 2022 UBND xã Lam Sơn Tải file Tải về
13/QĐ-UBND 28/03/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v Kiện toàn Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm xã Lam sơn năm 2022 UBND xã Lam Sơn Tải file Tải về
14/QĐ-UBND 28/03/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người năm 2022 UBND xã Lam Sơn Tải file Tải về
31/KH-UBND 25/03/2022 KẾ HOẠCH Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn xã Lam Sơn UBND xã La Sơn Tải file Tải về
11/QĐ-UBND 24/03/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v Thành lập Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Lam Sơn năm 2022; phân công nhiệm vụ các thành viên BCH PCTT Văn phòng UBND xã Tải file Tải về
14/TB-UBND 24/03/2022 THÔNG BÁO V/v công khai danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Lam Sơn Văn phòng UBND xã Tải file Tải về
13/TB-UBND 22/03/2022 THÔNG BÁO Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 Trên cổng dịch vụ công tỉnh Hải Dương Văn phòng UBND xã Tải file Tải về
27/TB-UBND 18/03/2022 THÔNG BÁO Thực hiện giờ làm việc mùa hè Văn phòng UBND tỉnh Tải file Tải về
11/QĐ-UBND 07/03/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 văn phòng UBND xã Tải file Tải về
1234
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1428
Trước & đúng hạn: 1428
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:16/05/2022 15:06:11)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LAM SƠN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Trương Mậu Nhân- Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Lam Sơn- Thanh Miện-Hải Dương

Điện thoại: 0979086097

Email: Dailamsontm@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 44
Tất cả: 18,408