Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
51/QĐ-UBND 23/09/2022 Về việc công nhận kết quả bầu cử Trưởng thôn Kim Trang Đông xã Lam Sơn, nhiệm kỳ 2022 - 2025 UBND xã Lam Sơn Tải file Tải về
52/QĐ-UBND 23/09/2022 Về việc công nhận kết quả bầu cử Trưởng thôn Kim Trang Tây xã Lam Sơn, nhiệm kỳ 2022 - 2025 UBND xã Lam Sơn Tải file Tải về
53/QĐ-UBND 23/09/2022 Về việc công nhận kết quả bầu cử Trưởng thôn Thọ Trương xã Lam Sơn, nhiệm kỳ 2022 - 2025 UBND xã Lam Sơn Tải file Tải về
54/QĐ-UBND 23/09/2022 Về việc công nhận kết quả bầu cử Trưởng thôn Thọ Xuyên xã Lam Sơn, nhiệm kỳ 2022 - 2025 UBND xã Lam Sơn Tải file Tải về
55/QĐ-UBND 23/09/2022 Về việc công nhận kết quả bầu cử Trưởng thôn Lam Sơn xã Lam Sơn, nhiệm kỳ 2022 - 2025 UBND xã Lam Sơn Tải file Tải về
33/QĐ-UBND 05/09/2022 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Tổ bầu cử thôn Kim Trang Đông bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025 UBND xã Lam Sơn Tải file Tải về
34/QĐ-UBND 05/09/2022 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Tổ bầu cử thôn Kim Trang Tây bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025 UBND xã Lam Sơn Tải file Tải về
35/QĐ-UBND 05/09/2022 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Tổ bầu cử thôn Thọ Trương bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025 UBND xã Lam Sơn Tải file Tải về
36/QĐ-UBND 05/09/2022 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Tổ bầu cử thôn Thọ Xuyên bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025 UBND xã Lam Sơn Tải file Tải về
37/QĐ-UBND 05/09/2022 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Tổ bầu cử thôn Lam Sơn bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025 UBND xã Lam Sơn Tải file Tải về
26/QĐ-UBND 26/08/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v Kiện toàn Ban quản lý thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Lam Sơn giai đoạn 2020 - 2025 UBND xã Lam Sơn Tải file Tải về
21/QĐ-UBND 22/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban Tôn giáo xã Lam Sơn UBND xã Lam Sơn Tải file Tải về
44/QĐ-UBND 15/08/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v kiện toàn phân công nhiệm vụ đối với Chủ tịch, Phó chủ tịch, thành viên Ủy ban nhân dân và công chức thuộc Uỷ ban nhân dân xã Lam Sơn, khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 UBND xã Lam Sơn Tải file Tải về
44/KH-UBND 05/08/2022 KẾ HOẠCH Bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 UBND xã Lam Sơn Tải file Tải về
41/QĐ-UBND 25/07/2022 i tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa” xã Lam Sơn giai đoạn 2017 - 2022 CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LAM SƠN UBND xã Lam Sơn Tải file Tải về
41/TB-UBND 18/07/2022 THÔNG BÁO V/v công khai danh mục thủ tục hành chính thay thế thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh UBND xã Lam Sơn Tải file Tải về
39/QĐ-UBND 20/06/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Quản lý “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa” xã Lam Sơn UBND xã Lam Sơn Tải file Tải về
18/QĐ-UBND 10/06/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo hoạt động hè và Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022 UBND xã Lam Sơn Tải file Tải về
42/KH-UBND 10/06/2022 KẾ HOẠCH Tổ chức Hoạt động hè và Chiến dịch thanh niên tình nguyện 2022 UBND xã Lam Sơn Tải file Tải về
43/KH-UBND 10/06/2022 KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN XÃ LAM SƠN ĐẾN NĂM 2025 (Ban hành kèm theo Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2022 của UBND xã Lam Sơn) UBND xã Lam Sơn Tải file Tải về
123456
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3131
Trước & đúng hạn: 3130
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:26/09/2022 19:09:10)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LAM SƠN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Trương Mậu Nhân- Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Lam Sơn- Thanh Miện-Hải Dương

Điện thoại: 0979086097

Email: Dailamsontm@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 17
Tất cả: 23,266