NÔNG THÔN MỚI
MTTQ và các đoàn thể tích cực tham gia bảo vệ môi trường
20/03/2022 09:07:28

MTTQ và các đoàn thể xã Lam Sơn tích cực hưởng ứng ngày chủ nhật xanh.    Nhằm thiết thực hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường, Mặt trận tổ quốc xã đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường. Nét nổi bật, Mặt trận tổ quốc xã đã triển khai thực hiện mô hình “Ngày chủ nhật xanh” phát động rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân cùng chung tay bảo vệ môi trường bằng việc làm cụ thể, thiết thực như: tổ chức đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải vào ngày chủ nhật tuần thứ hai của các tháng trong năm. Đến nay, mô hình đã và đang phát huy hiệu quả tích cực, góp phần xây dựng Lam Sơn ngày càng khang trang, khởi sắc.    Việc phát động xây dựng mô hình “Ngày chủ nhật xanh” trên địa bàn xã đã huy động sức mạnh của toàn thể cộng đồng ra quân, chung tay giữ gìn môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.    Mặt trận tổ quốc xã cũng yêu cầu Mặt trận các thôn hàng tháng tổng hợp tình hình, kết quả thực hện mô hình; phản ánh sinh động, cụ thể bằng hình ảnh hoạt động tổng vệ sinh môi trường của từng thôn, khu dân cư... Qua đó, đã không ngừng nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của Mặt trận các thôn, các tổ chức thành viên, Ban công tác Mặt trận trong công tác bảo vệ môi trường, cũng như thực hiện tốt mô hình “Ngày chủ nhật".  Mô hình “Ngày chủ nhật xanh” đã và đang được triển khai rộng rãi, đồng bộ trên địa bàn xã, đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, không chỉ trong cán bộ, đảng viên mà còn nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo quần chúng nhân.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3254
Trước & đúng hạn: 3252
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/11/2023 22:24:34)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LAM SƠN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Trương Mậu Nhân- Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Lam Sơn- Thanh Miện-Hải Dương

Điện thoại: 0979086097

Email: Dailamsontm@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0