DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
Danh bạ điện thoại cán bộ, công chức xã Lam Sơn.
29/03/2022 04:05:40

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ LAM SƠN


STT

Họ và tên

Chức vụ

ĐT Cơ quan

ĐT Di động

1

Trương Mậu Nhân

Bí thư Đảng ủy xã - Chủ tịch UBND xã

Đảng ủy xã Lam Sơn

0979086097

2

Bùi Thị Chi

Phó Bí thư Thường trực ĐU

Đảng ủy xã Lam Sơn

0961194476

3

Phạm Văn Nghiên

Phó Chủ tịch UBND xã

UBND xã Lam Sơn

0971219555

4

Mai Văn Khoát

Đảng ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND xã

HĐND xã Lam Sơn

0383529183

5

Trần Văn Chung

UV BTV Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã

HĐND xã Lam Sơn

0978163191

6

Phạm Đức Thu

ĐUV- Chủ tịch UBMTTQ xã

Đoàn thể xã Lam Sơn

0378575243

7

Nguyễn Thị Quỳnh

ĐUV - Văn phòng HĐND-UBND xã

UBND xã Lam Sơn

0972339056

8

Vũ Văn Trường

UVUB - Trưởng công an xã

UBND xã Lam Sơn

0972339056

9

Mai Đức Phúc

UVUB - CHT Quân sự xã

UBND xã Lam Sơn

0886815858

10

Phạm Thị Hằng

Tư pháp - Hộ tịch

UBND xã Lam Sơn

0977685810

11

Nguyễn Thị Hằng

Tài chính - Kế toán xã

UBND xã Lam Sơn

0976382818

12

Nguyễn Thị Yến

Đài truyền thanh

UBND xã Lam Sơn

0389916065

13

Vũ Khắc Chương

Văn hóa - Xã hội

UBND xã Lam Sơn

0985724267

14

Nguyễn Văn Tin

VHXH- LĐTBXH xã

UBND xã Lam Sơn

0983631428

15

Nguyễn Thị Thu

VP- Đảng ủy- Nội vụ xã

UBND xã Lam Sơn

0965897902

16

Triệu Đức Dũng

Địa chính -XD - MT

UBND xã Lam Sơn

0988853488

17

Phạm Văn Mừng

Địa chính - NN-NTM

UBND xã Lam Sơn

0946251741

18

Lê Thị liên

Chủ tịch Hội Phụ nữ

Đoàn thể xã Lam Sơn

0984045650

19

Trương Mâu Đô

Chủ tịch Hội CCB xã

Đoàn thể xã Lam Sơn

0904187345

20

Vũ Văn Đà

Chủ tịch Hội ND xã

Đoàn thể xã Lam Sơn

0363144287

21

Trương Văn Đạt

Bí thư Đoàn TN xã

Đoàn thể xã Lam Sơn

0357513658

22

Nguyễn Văn Thái

Trạm trưởng Trạm y tế xã

Trạm y tế xã

0969769890

23

Nguyễn Văn Đũi

Giám đốc HTX DVNN

HỢp tác xã DVNN

0973692313

24

Bùi Văn Uý

Hiệu Trưởng Trường THCS

Trường THCS

0975876936

25

Trần Hồng Nam

Hiệu Trưởng Trường Tiểu học

Trường Tiểu học

0989655646

26

Nguyễn Thị Ngát

Hiệu Trưởng Trường Mầm Non

Trường Mầm Non

0975423599

Các tin cũ hơn
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 359
Trước & đúng hạn: 359
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/02/2024 02:51:09)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LAM SƠN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Trương Mậu Nhân- Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Lam Sơn- Thanh Miện-Hải Dương

Điện thoại: 0979086097

Email: Dailamsontm@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0