CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Xã nhà tổ chức kỳ họp thứ 4 HDND xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026
10/01/2023 12:00:00

Ngày 10/1/2023, HĐND xã  khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022. 

Theo báo cáo đánh giá trình tại kỳ họp, năm 2022 UBND xã nhà đã triển khai thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ phát triển KT - XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Tập trung chỉ đạo cho sản xuất nông nghiệp; giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Công tác xây dựng Nông thôn mới nâng cao tiếp tục được xã quan tâm đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nhân dân mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đạt gần 91%. Công tác quản lý đất đai; bảo vệ môi trường được quan tâm thực hiện. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ phát triển; một số ngành nghề phát triển khá như chế biến lương thực, thực phẩm, sản xuất máy móc thiết bị, sản xuất đồ gỗ, kinh doanh vật liệu xây dựng… giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương; thu nhập bình quân đầu người đạt 64,7 triệu đồng/ người/ năm. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, được quan tâm chỉ đạo, thông tin tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị địa phương; ngành giáo dục và đào tạo hoàn thành chương trình năm học đề ra, chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng giáo viên giỏi, học sinh giỏi được giữ vững. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid- 19, cũng như đảm bảo nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Quan tâm và triển khai thực hiện tốt chính sách xã hội, các chính sách đối với người có công trên địa bàn xã đảm bảo đúng đối tượng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đối với hoạt động của HĐND xã, Thường trực HĐND xã đã triển khai các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND xã đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế của địa phương. Các Nghị quyết của HĐND xã ban hành đảm bảo phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

 Phát biểu chỉ đạo kỳ họp đồng chí Đồng Dũng Mạnh – Bí thư huyện ủy ghi nhận những kết quả đạt được của xã Lam Sơn đạt được trong thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đồng thời chỉ ra một số tồn tại hạn chế để kỳ họp bàn, đưa ra các giải pháp để thực hiện trong năm  2023. Trong đó, địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu ở mức cao nhất; quan tâm thực hiện sản xuất nông nghiệp, giám sát dịch bệnh trên đàn vật nuôi, các đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân; thực hiện các chỉ tiêu, NTM nâng cao; tăng cường quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đất đai, nhất là không để phát sinh mới vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng; thực hiện tốt việc thu chi ngân sách; tuyên truyền vận động nhân dân giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án. Trước mắt thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho nhân dân đón tết Nguyên đán Quý Mão an toàn, tiết kiệm; đảm vảo ANTT và hoàn thành công tác tuyển quân thực hiện NVQS năm 2023.
Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND xã Lam Sơn khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 cũng đã dành thời gian nghe báo cáo của các ngành và quyết nghị những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Dưới đây là một hình ảnh:
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3340
Trước & đúng hạn: 3338
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/12/2023 10:29:04)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LAM SƠN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Trương Mậu Nhân- Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Lam Sơn- Thanh Miện-Hải Dương

Điện thoại: 0979086097

Email: Dailamsontm@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 3
Tất cả: 39,690