CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Xã nhà chú trọng cải cách thủ tục hành chính
04/04/2022 12:00:00

Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng, Nhà nước, nhằm góp phần phát triển kinh tế, ổn định trật tự xã hội. Nên trong thời gian qua, xã đã triển khai đồng bộ, mục đích nâng cao chất lượng quản lý, điều hành công việc, phục vụ nhân dân của cơ quan hành chính nhà nước. Đồng thời, tạo động lực thúc đẩy, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Có thể nói, trong số các nội dung như cải cách thể chế, cải cách hành chính công, hiện đại hoá hành chính..., thì nội dung cải cách thủ tục hành chính được đặc biệt chú trọng; phương thức giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa" hiện đại, đã giúp giảm tình trạng hồ sơ chậm trễ; Đồng thời, thực hiện nghiêm túc quy định về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và việc thực hiện quy định hành chính, tạo lòng tin cho bà con nhân dân khi đến liên hệ xử lý công việc hành chính. Trong năm 2021, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ : Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo, trong đó: số mới tiếp nhận trong kỳ: 2.547; số từ kỳ trước chuyển qua: 0; số lượng hồ sơ đã giải quyết: 2.547; trong đó, giải quyết trước hạn, đúng hạn 2.547, quá hạn :0. 98% hồ sơ đã được cập nhật lên phần mềm một cửa dùng chung của tỉnh Hải Dương; 100% hồ sơ được trả trước hạn và đúng hạn, không có hồ sơ trễ hạn. Tỷ lệ hài lòng đạt 100%. Không chỉ thế, xã còn  không ngừng tăng cường đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin vào giải quyết công việc hành chính. Đẩy mạnh trao đổi công việc qua Hệ thống chương trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc, thư điện tử góp phần giảm tải số lượng văn bản hành chính. Cùng với đó, xã luôn không ngừng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thông qua việc thường xuyên rà soát, đánh giá, phân loại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; triển khai thực hiện phần mềm đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Đặc biệt, trong tình hình ảnh hưởng dịch covid – 19 hiện nay, bộ phận “ Một cửa” vẫn thực hiện nhiệm vụ như bình thường. Tuy nhiên, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh được triển khai thực hiện nghiêm túc; thường xuyên nhắc nhở và hướng dẫn người đến liên hệ công việc phải đảm bảo công tác phòng chống dịch theo tinh thần đảm bảo sức khỏe. Lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức doanh nghiệp làm thước đo của hiệu quả chất lượng công tác cải cách hành chính, đến nay, các hoạt động về cải cách hành chính của xã đã vào nề nếp, góp phần phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.Trong thời gian tới, sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác cải cách TTHC nhằm nâng cao hơn nữa hoạt động của chính quyền, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử. T/h: Hải Yến
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3340
Trước & đúng hạn: 3338
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/12/2023 09:45:29)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LAM SƠN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Trương Mậu Nhân- Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Lam Sơn- Thanh Miện-Hải Dương

Điện thoại: 0979086097

Email: Dailamsontm@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0