CHUYỂN ĐỔI SỐ
THÔNG ĐIỆP (5C) 5 CÙNG TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ
16/06/2023 03:14:08

 
  • Chuyển đổi: Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Bước đầu tiên của quá trình chuyển đổi này là chuyển đổi nhận thức. Ngày 28/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 146/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng số và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2023, định hướng đến năm 2030”. Theo đó quan điểm của Chính phủ là “Nâng cao nhận thức là tiên quyết để thực hiện chuyển đổi số vì nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số”.
  • Chủ động: Chủ động tham gia, hoạt động tích cực trên môi trường số để nhận thức được chuyển hóa thành hành động. Trong quá trình tham gia và hoạt động sẽ giúp rèn luyện và trau dồi kỹ năng số, từ đó dần hình thành văn hóa số.
  • Công nghệ số: Đam mê học hỏi, tìm tòi để làm chủ công nghệ, tận dụng những thành tựu, ưu điểm của công nghệ số phục vụ và nâng cao hiệu quả, hiệu suất trong học tập, làm việc và đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của cuộc sống.
  • Cẩn trọng: Tham gia vào môi trường số giúp cho không gian sống của con người được mở rộng rất nhiều, không gian sống của con người đã mở rộng một cách bình đẳng ra toàn cầu nhờ kết nối. Điều này không tránh khỏi sẽ có những rủi ro tiềm ẩn như: Lừa đảo mạng, lộ, lọt thông tin cá nhân, nhiễm mã độc, các nội dung văn hoá độc hại… Vì vậy, tham gia vào môi trường số, sống, học tập và làm việc trên không gian mạng mỗi công dân cũng cần chuẩn bị cho mình một “màng lọc an toàn” bằng việc thực hiện các quy định của pháp luật về an ninh mạng, an toàn thông tin mạng, tham gia môi trường mạng an toàn, bảo mật và hợp pháp.
  • Chia sẻ: Văn hóa chia sẻ là một trong những văn hóa số tiêu biểu, chia sẻ với những người xung quanh những điều đã biết. Người trẻ hướng dẫn người già và trẻ em. Người biết nhiều hướng dẫn người biết ít, người biết ít hướng dẫn người chưa biết. Để ai ai cũng được biết, được hiểu, được tham gia vào chuyển đổi số an toàn, lành mạnh và bền vững.
  • Thông điệp 5K của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã tạo ra “lá chắn thép” bảo vệ chúng ta trước đại dịch, thông điệp ấy đã phát huy rất tốt ý nghĩa và giá trị của mình. Trong hoạt động chuyển đổi số, hy vọng rằng thông điệp 5C này sẽ trở thành “đòn bẩy”, trở thành “chất xúc tác” để kích thích sự phát triển, trở thành động lực, cổ vũ sự tham gia của toàn thể nhân dân trong chuyển đổi số./.
                                                                                                                                    Tài liệu CĐS Quốc gia
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3304
Trước & đúng hạn: 3302
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/12/2023 13:17:23)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LAM SƠN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Trương Mậu Nhân- Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Lam Sơn- Thanh Miện-Hải Dương

Điện thoại: 0979086097

Email: Dailamsontm@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 2
Tất cả: 39,604