CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Công đoàn xã Lam Sơn tổ chức thành công Đại hôi công đoàn cơ sở khóa VI nhiệm kỳ 2023 - 2028
14/04/2023 07:18:45

Chiều ngày 12/04/2023 BCH Công đoàn cơ sở xã Lam Sơn đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở xã khóa VI nhiệm kỳ 2023-2028.
Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn- Ủy viên BCH LĐLĐ Tỉnh- Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Miện, các đồng chí thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ xã, Chủ tịch các đoàn thể chính trị - xã hội, Quỹ tín dụng, Bí thư các chi bộ; Công đoàn các nhà trường và toàn thể đoàn viên Công đoàn cơ sở.
Trong nhiệm kì 2017- 2022, Công đoàn xã đã thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, người lao động. Hằng năm, BCH Công đoàn đã phối hợp với UBND xã tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, người lao động đi tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình trong công tác, nhằm giúp cho cán bộ, đoàn viên người lao động bồi dưỡng thêm kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ trong công tác đạt hiệu quả cao. Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên thực hiện đúng đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được quan tâm như thực hiện "Năm kỷ cương hành chính", “ Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", ...
Hằng năm, 100% đoàn viên công đoàn, người lao động tự nguyện đăng ký các phong trào thi đua; Công đoàn xã xác định mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu và xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua. Đưa nội dung chỉ đạo kế hoạch thi đua vào các cuộc họp; định kỳ sơ kết, đánh giá để kịp thời điều chỉnh vướng mắc, phát sinh.
Trong nhiệm kỳ qua, BCH Công đoàn luôn đổi mới phương thức hoạt động, tìm ra phương pháp hoạt động hiệu quả, tích cực và thu hút được đông đảo cán bộ công chức và người lao động tham gia vào tổ chức Công đoàn.
Phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023- 2028 được Công đoàn xã xác định: Xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên và tổ chức Công đoàn xã vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa và hội nhập Quốc tế. Đẩy mạnh các phong trào thi đua hành động cách mạng; thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động trong cơ quan, góp phần xây dựng xã ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Phát biểu tại đại hội đồng chí Nguyễn Văn Tuấn- Ủy viên BCH LĐLĐ Tỉnh- Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Miện ghi nhận những kết quả công đoàn xã Lam Sơn đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2022, đồng thời yêu cầu Công đoàn xã tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, người lao động; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua hàng năm nhằm xây dựng công đoàn xã ngày càng vững mạnh.
Cũng tại đại hội đồng chí Trương Mậu Nhân– Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của Công đoàn cơ sở xã đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời nêu lên một số nhiệm vụ quan trọng để Công đoàn cơ sở xã đưa vào thực hiện trong nhiệm kỳ tới đó là: Thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên nhằm phát huy tốt vai trò để tổ chức công đoàn thực sự là mái nhà chung của đoàn viên công đoàn. Phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ trong đơn vị thông qua hội nghị cán bộ, công nhân viên chức hàng năm, phát huy quyền dân chủ của cán bộ, đoàn viên; phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi của cán bộ đoàn viên tại cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên.
Sau 1/2 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao của các đoàn viên Công đoàn cơ sở xã , Đại hội đã bầu ra được 3 đồng chí vào BCH Công đoàn cơ sở xã khóa VI nhiệm kỳ 2023-2028, trong đó đồng chí Phạm Đức Thu – Chủ tịch UBMTTQ xã đã đắc cử chức danh Chủ tịch Công đoàn cơ sở xã khóa VI nhiệm kỳ 2023-2028; bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3264
Trước & đúng hạn: 3262
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/11/2023 12:11:59)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LAM SƠN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Trương Mậu Nhân- Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Lam Sơn- Thanh Miện-Hải Dương

Điện thoại: 0979086097

Email: Dailamsontm@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 7
Tất cả: 39,546