Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 1295
Trước & đúng hạn: 1293
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:31/05/2023 08:09:52)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LAM SƠN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Trương Mậu Nhân- Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Lam Sơn- Thanh Miện-Hải Dương

Điện thoại: 0979086097

Email: Dailamsontm@gmail.com

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 5
Tất cả: 35,566