DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
Danh bạ điện thoại cán bộ, công chức xã Lam Sơn
13/02/2023 10:49:00

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CB, CC XÃ LAM SƠN

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ LAM SƠN

Số

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

Ghi chú

1.

Trương Mậu Nhân

BT ĐU-CT UBND xã

0979086097

 

2.

Bùi Thị Chi

Phó BT TT ĐU

0961194476

 

3.

Trần Văn Chung

Phó BT – CT HĐND xã

0977163191

 

4.

Mai Văn Khoát

Phó CT HĐND xã

0383529183

 

5.

Phạm Văn Nghiên

Phó CT UBND xã

0971219555

 

6.

Phạm Đức Thu

CT UBMTTQ xã

0378575243

 

7.

Nguyễn Thị Quỳnh

Văn phòng - TK

0978735719

 

8.

Vũ Văn Đà

CT Hội Nông dân

0363144287

 

9.

Lê Thị Liên

Chủ tịch Hội PN

0984045650

 

10.

Vũ Văn Trường

Trưởng Công an xã

0972339056

 

11.

Mai Đức Phúc

CHT Quân sự xã

0979096822

 

12.

Vũ Khắc Chương

CT Hội CCB

0985724267

 

13.

Trương Văn Tin

Văn hóa – xã hội

0983631428

 

14.

Nguyễn Thị Yến

Bí thư đoàn Thanh niên

0389916065

 

15.

Trương Văn Đạt

Công chức LĐTBXH

0357513657

 

16.

Phạm Thị Hằng

Tư pháp - Hộ tịch

0977685810

 

17.

Nguyễn Thị Hằng

Kế toán ngân sách xã

0976382818

 

18.

Triệu Đức Dũng

Địa chính – XD - MT

0988853488

 

19.

Nguyễn Thị Thu

Văn phòng ĐU

0965897902

 

20.

Phạm Văn Mừng

Địa chính - NN-NTM

0946245242

 

Các tin mới hơn
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 359
Trước & đúng hạn: 359
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/02/2024 03:39:32)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LAM SƠN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Trương Mậu Nhân- Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Lam Sơn- Thanh Miện-Hải Dương

Điện thoại: 0979086097

Email: Dailamsontm@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0