AN NINH-QUỐC PHÒNG
Ban chỉ huy Quân sự xã Lam Sơn tổ chức huấn luyện DQTV năm thứ nhất, năm thứ tư, từ 14/6 đến 22/6/2023
15/06/2023 03:15:12

Sáng ngày 14/6/2023, xã Lam Sơn tổ chức huấn luyện dân quân năm thứ hai, năm thứ tư năm 2023 cho lực lượng trên địa bàn.

Trong đợt huấn luyện năm nay, đối tượng huấn luyện gồm: dân quân tại chỗ; chiến sỹ dân quân năm thứ hai, năm thứ tư; Các tổ dân quân binh chủng; Trong đó dân quân tại chỗ do Ban chỉ huy quân sự xã huấn luyện;

Các chiến sĩ DQ sẽ được trang bị kiến thức chính trị với các chuyên đề như: Tình hình kinh tế-xã hội- ANCT-TTATXH và nhiệm vụ Quốc Phòng quân sự của địa phương; Chủ nghĩa Mác-Lê Nin tư tưởng Hố Chí Minh; Quan điểm của Đảng về đối tác đối tượng của Việt Nam Trong tình hình mới; Công tác vận động quần chúng tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện của dân quân tự vệ; sự cần thiết ban hành Luật DQTV; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng; một số nội dung cơ bản pháp luật về nghĩa vụ quân sự… Huấn luyện các kỹ thuật, chiến thuật như: bắn súng bộ binh, tổ DQTV đánh chiếm mục tiêu, bắn mục tiêu bay thấp bằng súng bộ binh, chắp nối đồ dùng gây nổ, gói buộc lượng nổ… tại thao trường.

Qua đợt huấn luyện giúp lực lượng DQTV nâng cao nhận thức chính trị, nắm chắc và hiểu rõ thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng; thuần thục các động tác về kỹ, chiến thuật chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng chiến đấu giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong mọi tình huống; có kiến thức về công tác dân vận, tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Toàn cảnh DQTV huấn luyện dân quân năm 2023

 
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3304
Trước & đúng hạn: 3302
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/12/2023 13:13:27)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LAM SƠN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Trương Mậu Nhân- Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Lam Sơn- Thanh Miện-Hải Dương

Điện thoại: 0979086097

Email: Dailamsontm@gmail.com

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 2
Tất cả: 39,604