CHUYỂN ĐỔI SỐ
Tập huấn công tác chuyển đổi số
09/05/2023 02:44:43

Hội nghị tập huấn chuyển đổi số - cải cách hành chính năm 2023!

Ngày 24 tháng 4 năm 2023, UBND huyện Thanh Miện phối hợp với UBND xã Lam Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, thực hiện công tác cải cách hành chính cấp xã năm 2023, học viên là cán bộ, công chức thuộc Đảng ủy, HĐND, UBND xã; công chức Văn phòng - Thống kê; Tư pháp - Hộ

Tại Hội nghị các đồng chí Báo cáo viên đã trình bày Tổng quan chung về CCHC; một số vấn đề trọng tâm của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước và việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh CCHC; Một số kỹ năng về xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch và Báo cáo công tác CCHC; Quy trình tiếp nhận vào làm công chức, viên chức; các kiến thức, kỹ năng về công tác cải cách thủ tục hành chính; Các kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện thủ tục hành chính; kỹ năng chuyên sâu trong việc sử dụng các hệ thống phần mềm dùng chung trên địa bàn ;Hướng dẫn nghiệp vụ sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia và một số kỹ năng ứng dụng các công nghệ số mới trong xây dựng, triển khai các ứng dụng, dịch vụ Chính quyền điện tử tại địa phương.

Các đồng chí học viên dự tập huấn thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ, tham dự đầy đủ và đúng thời gian trong các buổi học; tập trung nghiên cứu tài liệu, tiếp thu các chuyên đề; đồng thời tích cực trao đổi, thảo luận, phát biểu ý kiến, nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong thực tế công tác và được các đồng chí Báo cáo viên giải đáp trực tiếp tại Hội nghị.

 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3264
Trước & đúng hạn: 3262
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/11/2023 11:37:46)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LAM SƠN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Trương Mậu Nhân- Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Lam Sơn- Thanh Miện-Hải Dương

Điện thoại: 0979086097

Email: Dailamsontm@gmail.com

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 6
Tất cả: 39,545