LỊCH LÀM VIỆC
THÔNG BÁO Về việc thực hiện giờ làm việc mùa hè
30/03/2023 02:47:31

                                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                                                                                                      Thanh Miện, ngày tháng 3 năm 2023
 
THÔNG BÁO
Về việc thực hiện giờ làm việc mùa hè
 
       Thực hiện Thông báo số 50/TB-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương quy định thời gian làm việc mùa hè.
      Ủy ban nhân dân huyện thông báo thời gian làm việc mùa hè, kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2023 như sau:
          - Buổi sáng: Từ 7h00’ đến 11h30’
          - Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’
          Đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện thống nhất thời gian làm việc như trên./.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3340
Trước & đúng hạn: 3338
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/12/2023 10:05:30)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LAM SƠN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Trương Mậu Nhân- Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Lam Sơn- Thanh Miện-Hải Dương

Điện thoại: 0979086097

Email: Dailamsontm@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0