NÔNG THÔN MỚI
UBND xã Lam Sơn tuyên truyền ngày chủ nhật xanh
15/05/2023 10:26:14

UBND xã Lam Sơn tuên truyền ngày chủ nhật Xanh
15/05/2023 10:15:31

12. UBND xã Lam Sơn tuyên truyên ngày chủ nhật Xanh

Hiện nay, công tác bảo vệ môi trường là vấn đề luôn được Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm; thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường là cơ sở thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của quê hương, đất nước.

Những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, xã Lam Sơn đã luôn chú trọng thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn toàn xã; phát động các cuộc vận động trong toàn dân như: “Toàn dân xây dựng xã Lam Sơn sáng - xanh - sạch, không rác thải”, các phong trào “Giữ gìn cảnh quan thân thiện với môi trường”, phong trào ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Lam Sơn Xanh - Sạch – Sáng” đến nay trên địa bàn xã

Từ đầu năm 2023 đên nay MTTQ phối hợp với các đoàn thể thành lập 132 nhóm tự quản vệ sinh môi trường với 2.297 thành viên đã có trên 20 đợt ra quân hưởng ứng ngày chủ nhật xanh... qua đó đã nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi làng, thôn, cơ quan, đơn vị, trong việc bảo vệ môi trường.

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, vấn đề về vệ sinh môi trường vẫn còn nhiều điều đáng quan tâm: Tình trạng ô nhiễm môi trường đang có nguy cơ gia tăng, ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ cuộc sống của nhiều tổ chức, đơn vị, đặc biệt là người dân chưa cao, phong trào chỉ mới dừng lại ở các hoạt động ra quân của các cơ quan nhà nước, đoàn thể, công chức, viên chức mà chưa đi vào hoạt động diện rộng của các cộng đồng dân cư nơi sinh sống và ý thức của người dân vẫn còn tình trạng tùy tiện vứt rác ra đường, các khu vực công cộng còn phổ biến; sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể và người dân chưa đồng bộ.

Từ vai trò và kết quả các hoạt động bảo vệ môi trường trong thời gian qua, Hiện nay Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Lam Sơn tiếp tục tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Lam Sơn thêm Xanh - Sạch - Sáng”trên địa bàn xã với các nội dung sau:

1. Phát động thực hiện phong trào ngày chủ nhật xanh, vận động các hộ gia đình trên địa bàn dân cư vệ sinh môi trường, dọn dẹp nhà cửa, khu vực xung quanh nhà và thôn xóm, ngõ đường . Vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, xây dựng ý thức giữ gìn vệ sinh chung, không sơn, treo, dán quảng cáo sai quy định, không lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh buôn bán nhất là khu vực chợ Trương.

2. Tổ chức thực hiện phong trào Ngày Chủ nhật xanh ở các hộ gia đình tại các thôn, xóm; mỗi hộ gia đình, thôn, xóm phát động ít nhất 01 tuần 01 lần tổ chức ra quân bảo vệ môi trường khu dân cư vào sáng chủ nhật hàng tuần; mỗi cơ quan, đơn vị phát động ít nhất 01 tuần 01 lần tổ chức dọn vệ sinh trong và ngoài cơ quan, đơn vị vào chiều thứ 6 hàng tuần.

3. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên, đoàn viên và người dân về bảo vệ môi trường, ý nghĩa của phong trào này bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; tiếp tục phát triển các phong trào tốt, duy trì và nhân rộng các phong trào đã thực hiện nhằm góp phần xây dựng hiệu quả phong trào. Các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình có trách nhiệm thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh nơi công cộng; đổ rác, đổ chất thải đúng quy định; không để rác sinh hoạt trên lòng lề đường; tích cực tham gia các hoạt động Ngày Chủ nhật xanh hàng tuần, vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng do chính quyền và các đoàn thể tại địa phương phát động; mỗi gia đình thực hiện nghiêm túc chương trình sáng chủ nhật.

Mục đích, ý nghĩa sâu xa của phong trào là nhằm làm chuyển biến tích cực nhận thức về ý thức bảo vệ môi trường của người dân ở cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ môi trường đặc biệt là vai trò của thôn, xóm, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội đối với bảo vệ môi trường. nhằm tạo cảnh quan môi trường ngày càng “xanh, sạch, sáng” và không rác thải và hướng đến mục tiêu xây dựng xã Lam Sơn trở thành xã nông thôn mới nâng cao.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 3308
Trước & đúng hạn: 3306
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:06/12/2023 04:10:20)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LAM SƠN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Trương Mậu Nhân- Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Lam Sơn- Thanh Miện-Hải Dương

Điện thoại: 0979086097

Email: Dailamsontm@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0