CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Công tác cải cách hành chính của xã nhà xếp thứ 2/17 xã, thị trấn trong huyện
03/04/2023 05:01:51

Năm 2022, công tác CCHC của xã đã có nhiều chuyển biến tích cực so với năm 2021. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Xã nhà đã nâng thứ hạng về chỉ số CCHC lên đứng thứ 2/17 xã, thị trấn trong huyện. Trên 90% người dân được lấy phiếu đánh giá hài lòng và rất hài lòng khi giao dịch TTHC. 
Đặc biệt trong năm 2022 có sự chuyển biến tích cực về mức độ xếp loại hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu về thực hiện CCHC trong đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã xếp Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 được tổ chức đánh giá căn cứ vào 7 nội dung về CCHC và 3 nội dung về đánh giá công tác CCHC thông qua điều tra xã hội học. 
Kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính(CCHC) của UBND xã kết quả nhiều chỉ số thành phần đạt điểm tối đa như: Cải cách thể chế, cải cách tài chính công, cải cách chế độ công vụ và cải cách bộ máy hành chính. Các chỉ số còn lại đều đạt 75% trở lên.

Việc triển khai kế hoạch CCHC năm 2023 được xác định là một trong các nhiệm vụ quan trọng của địa phương và lựa chọn việc Xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; cải cách Thủ tục hành chính là công việc đột phá năm 2023. 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3324
Trước & đúng hạn: 3322
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:09/12/2023 09:32:01)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LAM SƠN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Trương Mậu Nhân- Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Lam Sơn- Thanh Miện-Hải Dương

Điện thoại: 0979086097

Email: Dailamsontm@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 3
Tất cả: 39,675