CHUYỂN ĐỔI SỐ
Lam Sơn tích cực tuyên chuyền chuyể đổi số
26/05/2023 09:23:59

Năm 2023, Ủy ban Nhân dân xã Lam Sơn xác định chuyển đổi số là 1 vụ trọng tâm. Theo đó, UBND xã Lam Sơn cử cán bộ đi tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức số cho cán bộ công chức và cho người dân; không giấy; nâng cao tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến; phối hợp với BHXH, ngân hàng AgriBank huyện Thanh Miện tuyên truyền cho Nhân dân nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp người có công, trợ cấp bảo trợ xã hội, nhận trợ cấp hàng tháng qua tài khoản “Không dùng tiền mặt”…

Mục đích các lớp bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về công nghệ, kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, trong cơ quan. Đồng thời, định hướng, xác định lộ trình, trang bị kiến thức cơ bản, các nội dung, yêu cầu trong việc thực hiện chuyển đổi số tại địa phương.

Các cán bộ được tập huấn nội dung vấn đề về chuyển đổi số, nhận thức chung về chuyển đổi số; các khái niệm cơ bản của chuyển đổi số; các cấp độ thực hiện các cấp độ chuyển đổi số; yếu tố thành bại của chuyển đổi số; nhiệm vụ chuyển đổi số của cán bộ, công chức và đề ra những nhiệm vụ cần làm ngay cho chuyển đổi số...

Ngoài ra, cán bộ công chức và các Tổ công nghệ số cộng đồng được trang bị các kiến thức về lợi ích của chuyển đổi số; cách thức nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến; cách thức tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ trên phần mềm một cửa; cách khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cách thanh toán không dùng tiền mặt…, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghệ số hiện nay.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3340
Trước & đúng hạn: 3338
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/12/2023 09:04:16)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LAM SƠN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Trương Mậu Nhân- Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Lam Sơn- Thanh Miện-Hải Dương

Điện thoại: 0979086097

Email: Dailamsontm@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0