NÔNG THÔN MỚI
Lam Sơn tích cực tuyên truyền xây dựng nông thôn mới nâng cao
18/05/2023 02:29:41

Kính thưa toàn thể Nhân dân trong xã.

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và nhà nước, nhằm phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân nông thôn.

Trong những năm qua, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, được sự đồng thuận, đoàn kết nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, từng gia đình và người dân. Quê hương xã Lam Sơn đã có nhiều khởi sắc, kinh tế - xã hội phát triển, đời sống vật chất tinh thần Nhân dân được nâng lên, cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn được xây dựng, 100% đường giao thông thôn xóm được bê tông hóa, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa xã, nhà văn hoá thôn, được đầu tư xây mới và cải tạo, nâng cấp, đáp ứng các nhu cầu cho hoạt động cộng đồng. Từ kết quả đó, xã đã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2016 Với những truyền thống quý báu đó, Đảng bộ và Nhân dân xã Lam Sơn, không ngừng tiếp tục đẩy mạnh và phát triển đi lên, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.

Để thực hiện được nghị quyết của Đảng bộ, HĐND đã đề ra đạt kết quả tốt, mỗi người dân, mỗi đoàn viên, hội viên xã Lam Sơn phải là lực lượng đi đầu trong thi đua thực hiện tốt các nội dung sau:

Một là . Mỗi người dân, hãy không ngừng ra sức học tập để nâng cao trình độ văn hóa, lý luận, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, đảm bảo có năng lực thực sự trong công việc, để nâng cao năng suất, hiệu quả lao động và công tác; nêu cao tinh thần yêu nước, yêu quê hương, yêu gia đình, dòng tộc, yêu con người; không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, để nâng cao thể lực, xây dựng lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh, cần kiệm, trung thực, đoàn kết, nghĩa tình, tôn trọng kỷ cương, pháp luật, có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, để trở thành con người kiểu mẫu.

Hai là: Mỗi gia đình, dòng họ trong xã, cần quan tâm giáo dục, vận động các thành viên của mình, phấn đấu trở thành con người kiểu mẫu; tích cực thi đua hăng say lao động, sản xuất kinh doanh, để nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu chính đáng; xây dựng nhà cửa, sân vườn, xanh, sạch, đẹp, góp phần thiết thực vào việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời, tích cực xây dựng gia đình văn hóa, gia đình hiếu học, gia đình hòa thuận, gia đình kiểu mẫu ,“ Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, gương mẫu chấp hành pháp luật, gắn bó mật thiết với xóm làng, cộng đồng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Ba là: Mỗi thôn xóm, tập trung tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện, giúp đỡ, để các hộ gia đình thi đua, phấn đấu trở thành gia đình kiểu mẫu; thôn, xã kiểu mẫu, xây dựng và thực hiện có hiệu quả các hương ước, quy ước cộng đồng, đảm bảo gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa, thuần phong mỹ tục, và các hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương. Nêu cao tinh thần đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, giúp đỡ lẫn nhau; thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo từ thiện.

Chủ động huy động nguồn lực để xây dựng các công trình hạ tầng, trước hết là nâng cấp hệ thống giao thông, xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao, các công trình nước sạch, hệ thống thoát nước, vệ sinh môi trường, cải tạo các ao hồ, sinh thái, trồng cây xanh, tạo cảnh quan môi trường, xanh, sạch, đẹp; đóng góp xứng đáng vào công trình xây dựng xã nông thôn mới của toàn xã, để xã trở thành xã nông thôn mới nâng cao.

Bốn là: Các thôn trong xã thi đua khai thác tối đa tiềm năng đất đai, lao động sẵn có ở địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động làm giàu; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào văn hoá văn nghệ, khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; phát động toàn dân tham gia thể dục thể thao, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; quan tâm xây dựng hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh.

Xây dựng lộ trình, kế hoạch chi tiết để tập trung thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo phương châm, “ Dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ”. “Đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân”. căn cứ tình hình thực tế, lựa chọn những mô hình kiểu mẫu đẹp phù hợp với địa phương, với phương châm phục vụ nhu cầu hưởng thụ của nhân dân. Phấn đấu mỗi Thôn đều có mô hình kiểu mẫu, quan tâm đến đời sống tinh thần của nhân dân. Đồng thời, xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực cụ thể, bảo đảm hoàn thành mục tiêu xây dựng thôn kiểu mẫu, để xã trở thành xã nông thôn mới nâng cao trong thời gian sớm nhất.

Năm là: Các cơ quan, đơn vị, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, các thôn triển khai sâu rộng, có hiệu quả phong trào thi đua “ xây dựng nông thôn mới nâng cao và phong trào xây dựng thôn kiểu mẫu”, xây dựng thôn văn minh, hiện đại; xây dựng con người kiểu mẫu; thôn, xã kiểu mẫu, thường xuyên đi sâu, đi sát phong trào, toàn dân theo dõi, phát hiện nhân tố mới để bồi dưỡng, tổng kết rút kinh nghiệm và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Tập trung huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy cao độ nội lực, tạo môi trường thuận lợi để thu hút tối đa ngoại lực cho đầu tư phát triển; xác định cụ thể các khâu đột phá, những việc trọng tâm, trọng điểm, để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tạo sự chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực, phấn đấu trở thành điểm sáng toàn diện, về kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, và xây dựng hệ thống chính trị.

Thưa toàn thể bà con nhân dân.

Để đạt được mục tiêu về đích nông thôn mới nâng cao. Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã Lam Sơn kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân, phải là lực lượng đi đầu trong thi đua thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Việc xây dựng nông thôn mới nâng cao là sự nghiệp lâu dài của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm chung tay, góp sức của mỗi người dân, quyết tâm xây dựng xã Lam Sơn ngày càng giàu đẹp và văn minh./.

 
Thôn Kim Trang Đông xây dựng cột loa truyền thanh 
 
 
 
thôn Kim Trang Tây xây dựng san khấu ngoài trời
 
 
 
Thôm Kim trang Tây sửa sang nhà văn hóa thôn 
 
 
 
thôn thọ Trương đổ đường bê tông xây dựng nông thôn mới nâng cao 
 
 
 
 
thôn thọ Xuyên đổ đường bê tông xây dựng nông thôn mới nâng cao 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3304
Trước & đúng hạn: 3302
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/12/2023 13:01:30)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LAM SƠN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Trương Mậu Nhân- Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Lam Sơn- Thanh Miện-Hải Dương

Điện thoại: 0979086097

Email: Dailamsontm@gmail.com

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 2
Tất cả: 39,604