Giới thiệu
THÔNG BÁO Lịch làm việc tuần thứ 17 của lãnh đạo UBND xã Lam Sơn từ 18/4 - 24/4/2022
16/04/2022 02:41:34

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ LAM SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lam Sơn, ngày 16 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần thứ 17 của lãnh đạo UBND xã Lam Sơn

từ 18/4 - 24/4/2022

Dưới đây là Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND xã Lam Sơn, Văn phòng HĐND-UBND xin thông báo các cơ quan, đơn vị biết liên hệ công tác. Lịch làm việc có thể thay đổi do cấp trên triệu tập họp hoặc công việc đột xuất của địa phương.

Lãnh đạo

Thời gian

Đ/c Trương Mậu Nhân

Chủ tịch UBND xã

Đ/c Phạm Văn Nghiên

Phó Chủ tịch UBND xã

Thứ Hai

18/4/2022

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Trực giải quyết TTHC

Chiều

Trực giải quyết TTHC

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

19/4/2022

Sáng

Trực tiếp dân

Trực giải quyết TTHC

Chiều

Họp Huyện ủy

Trực tiếp dân

Thứ Tư

20/4/2022

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Trực giải quyết TTHC

Chiều

Trực giải quyết TTHC

Làm việc tại cơ quan

Thứ Năm

21/4/2022

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Trực giải quyết TTHC

Chiều

Trực giải quyết TTHC

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu

22/4/2022

Sáng

Trực tiếp dân

Trực giải quyết TTHC

Chiều

Tập huấn tại Hải Dương

Làm việc tại cơ quan

Thứ Bẩy

23/4/2022

Sáng

Trực phòng, chống Covid - 19

Ngày nghỉ

Chiều

Trực phòng, chống Covid - 19

Ngày nghỉ

Chủ nhật

24/4/2022

Sáng

Ngày nghỉ

Trực phòng, chống Covid - 19

Chiều

Ngày nghỉ

Trực phòng, chống Covid - 19

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 2711
Trước & đúng hạn: 2710
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:20/08/2022 12:42:40)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LAM SƠN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Trương Mậu Nhân- Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Lam Sơn- Thanh Miện-Hải Dương

Điện thoại: 0979086097

Email: Dailamsontm@gmail.com

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 9
Tất cả: 22,343