Giới thiệu
UBND xã Lam Sơn tích cực triển khai chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025!
06/04/2022 08:32:36

UBND xã Lam Sơn tích cực triển khai chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025!

 Đẩy mạnh chính quyền điện tử, chuyển đổi số phát triển Ngày 26/3/2022 UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành quyết định số 685/QĐ-UBND về việc lấy ngày 26 tháng 3 hàng năm là Ngày chuyển đổi số tỉnh Hải Dương tại Trung tâm văn hóa xứ Đông, UBND tỉnh Hải Dương đã tổ chức ngày chuyển đổi số năm 2022 với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Công bố Quyết định Ngày Chuyển số tỉnh Hải Dương; Ra mắt Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh Hải Dương và ứng dụng dành cho người dân; Ký kết hợp tác với một số doanh nghiệp về chuyển đổi số và xúc tiến thương mại; Tổ chức triển lãm, trưng bày giải pháp, sản phẩm về chuyển đổi số trong các lĩnh vực. Mục đích tổ chức ngày chuyển đổi số tỉnh Hải Dương nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác phát triển công nghệ thông tin và truyền thông của tỉnh với các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố và các đối tác, doanh nghiệp nhằm hỗ trợ xây dựng Chính quyền điện tử và đô thị thông minh, từng bước thực hiện chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương. Đẩy mạnh công tác truyền thông quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Hải Dương; đặc biệt là quảng bá tạo sự thu hút mạnh mẽ cho phát triển công nghệ thông tin và truyền thông, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại điện tử, thu hút đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Lan tỏa và thu hút sự hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công cuộc chuyển đổi số của tỉnh, hướng tới mục tiêu phục vụ hiệu quả cao nhất cho người dân và doanh nghiệp, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp và chất lượng cuộc sống của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh và công bằng xã hội. Thực hiện các văn bản, kế hoạch các cấp trong năm 2021- 2022 Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết “Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn xã Lam Sơn Mục đích - Triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất, hiệu quả Chương trình chuyển đổi số Quốc gia; Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, huyện và Kế hoạch của UBND huyện Thanh Miện về thực hiện Nghị quyết “Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn huyện. - Phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, xây dựng xã hội số, phát triển kinh tế số trong các ngành, lĩnh vực trên địa bàn xã. - Tạo sự thống nhất, đồng bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong việc thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn xã.Mục tiêu Xây dựng chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, đảm bảo người dân có thể tiếp cận, sử dụng dịch vụ mọi lúc, mọi nơi dựa trên nhiều phương tiện khác nhau, phù hợp với nhu cầu; cung cấp dữ liệu mở có thể truy cập, sử dụng dễ dàng và bảo đảm an toàn thông tin mạng.

                                                                                                   Thực hiện. NQ

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 2617
Trước & đúng hạn: 2616
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:09/08/2022 20:53:28)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LAM SƠN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Trương Mậu Nhân- Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Lam Sơn- Thanh Miện-Hải Dương

Điện thoại: 0979086097

Email: Dailamsontm@gmail.com

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 29
Tất cả: 22,096