NÔNG THÔN MỚI
Bước đầu triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao
23/02/2022 08:40:17

Xây dựng nông thôn mới (NTM) được xác định là chương trình có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, hành trình NTM của xã nhà bước đầu đã gặt hái những “trái ngọt”. Với thành quả đạt được sau hơn 6 năm đạt chuẩn nông thôn mới.

Bước đầu triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao

Bắt tay vào thực hiện NTM nâng cao, cùng với các địa phương khác, xã Lam Sơn cũng cần vượt qua các nhiệm vụ mấu chốt, như: cải thiện hệ thống thu gom rác thải, giảm hộ nghèo, nâng cấp, sửa chữa một số trục đường giao thông quan trọng, nâng cao mức thu nhập bình quân đầu người… Để triển khai hiệu quả việc xây dựng NTM nâng cao, địa phương đã thực hiện công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp dân cư.

Ngoài ra, thực hiện tốt việc lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án và tích cực huy động đóng góp của các HTX, doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn để tạo nguồn lực tổng hợp xây dựng xã NTM nâng cao. Đặc biệt, địa phương chú trọng việc đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập và mức sống của người dân.

Hiện tại, xây dựng NTM nâng cao, đang được cấp chính quyền, cán bộ và nhân dân quan tâm triển khai thực hiện. Đây là chủ trương mới, góp phần hỗ trợ, tạo điều kiện thúc đẩy các tiêu chí trong NTM đạt được có tính chất bền vững hơn. Tập trung tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí mới, các tiêu chí nâng cao, trong đó đẩy mạnh hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng thương mại; hình thành các tổ chức sản xuất; khuyến khích, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và chú trọng xây dựng chính sách liên kết giữa doanh nghiệp và hộ nông dân trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm ứng dụng thương mại điện tử; lồng ghép với thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)… Đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng hệ thống bộ phận một cửa cấp cơ sở hiện đại, kết nối với hệ thống điện tử các cấp…

Thực hiện hiệu quả các giải pháp huy động nguồn lực, lồng ghép, thống nhất cơ chế đầu tư, hỗ trợ trên cùng địa bàn theo cơ chế của chương trình, trong đó tập trung huy động tối đa nguồn lực xã hội hoá trong tổ chức triển khai. Tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện tham gia đóng góp kinh phí, ngày công lao động, hiến đất… hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, thủy lợi, nước sạch, môi trường, công trình văn hóa; phát huy vai trò của nhân dân trong giữ vững TTATXH trên địa bàn nông thôn… góp phần đưa xây dựng NTM thực sự đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững.

Xây dựng nông thôn mới (NTM) được xác định là chương trình có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, hành trình NTM của xã nhà bước đầu đã gặt hái những “trái ngọt”. Với thành quả đạt được sau hơn 6 năm đạt chuẩn nông thôn mới.

Bắt tay vào thực hiện NTM nâng cao, cùng với các địa phương khác xã Lam Sơn cũng phải phải vượt qua các nhiệm vụ mấu chốt, như: cải thiện hệ thống thu gom rác thải, giảm hộ nghèo, nâng cấp, sửa chữa một số trục đường giao thông quan trọng, nâng cao mức thu nhập bình quân đầu người… Để triển khai hiệu quả việc xây dựng NTM nâng cao, địa phương đã thực hiện công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp dân cư.

Ngoài ra, thực hiện tốt việc lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án và tích cực huy động đóng góp của các HTX, doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn để tạo nguồn lực tổng hợp xây dựng xã NTM nâng cao. Đặc biệt, địa phương chú trọng việc đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập và mức sống của người dân.

Hiện tại, xây dựng NTM nâng cao, đang được cấp chính quyền, cán bộ và nhân dân quan tâm triển khai thực hiện. Đây là chủ trương mới, góp phần hỗ trợ, tạo điều kiện thúc đẩy các tiêu chí trong NTM đạt được có tính chất bền vững hơn. Tập trung tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí mới, các tiêu chí nâng cao, trong đó đẩy mạnh hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng thương mại; hình thành các tổ chức sản xuất; khuyến khích, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và chú trọng xây dựng chính sách liên kết giữa doanh nghiệp và hộ nông dân trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm ứng dụng thương mại điện tử; lồng ghép với thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)… Đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng hệ thống bộ phận một cửa cấp cơ sở hiện đại, kết nối với hệ thống điện tử các cấp…

Thực hiện hiệu quả các giải pháp huy động nguồn lực, lồng ghép, thống nhất cơ chế đầu tư, hỗ trợ trên cùng địa bàn theo cơ chế của chương trình, trong đó tập trung huy động tối đa nguồn lực xã hội hoá trong tổ chức triển khai. Tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện tham gia đóng góp kinh phí, ngày công lao động, hiến đất… hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, thủy lợi, nước sạch, môi trường, công trình văn hóa; phát huy vai trò của nhân dân trong giữ vững TTATXH trên địa bàn nông thôn… góp phần đưa xây dựng NTM thực sự đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3340
Trước & đúng hạn: 3338
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/12/2023 10:17:19)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LAM SƠN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Trương Mậu Nhân- Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Lam Sơn- Thanh Miện-Hải Dương

Điện thoại: 0979086097

Email: Dailamsontm@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0