LỊCH LÀM VIỆC
THÔNG BÁO Lịch làm việc tuần thứ 7 của lãnh đạo UBND xã Lam Sơn từ 06/02 - 10/02/2023
08/02/2023 03:55:24

THÔNG BÁO Lịch làm việc tuần thứ 7 của lãnh đạo UBND xã Lam Sơn từ 06/02 - 10/02/2023


THÔNG BÁO


Lịch làm việc tuần thứ 7 của lãnh đạo UBND xã Lam Sơn

từ 06/02 - 10/02/2023

Dưới đây là Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND xã Lam Sơn, Văn phòng HĐND-UBND xin thông báo các cơ quan, đơn vị biết liên hệ công tác. Lịch làm việc có thể thay đổi do cấp trên triệu tập họp hoặc công việc đột xuất của địa phương.

Lãnh đạo

Thời gian

Đ/c Trương Mậu Nhân

Chủ tịch UBND xã

Đ/c Phạm Văn Nghiên

Phó Chủ tịch UBND xã

Thứ Hai

06/02/2023

Sáng

Giao quân tại huyện

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Trực giải quyết TTHC

Thứ Ba

07/02/2023

Sáng

Trực tiếp dân

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Họp UBND huyện

Trực giải quyết TTHC

Thứ Tư

08/02/2023

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Trực giải quyết TTHC

Chiều

Trực giải quyết TTHC

Làm việc tại cơ quan

Thứ Năm

09/02/2023

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Trực giải quyết TTHC

Chiều

Trực giải quyết TTHC

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu

10/02/2023

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Trực tiếp dân

Trực giải quyết TTHC

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Trực tiếp dân

Làm việc tại cơ quan

Thứ Bẩy

11/2/2022

Sáng

Ngày nghỉ

Ngày nghỉ

Chiều

Ngày nghỉ

Ngày nghỉ

Chủ nhật

12/2/2022

Sáng

Ngày nghỉ

Ngày nghỉ

Chiều

Ngày nghỉ

Ngày nghỉ

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3340
Trước & đúng hạn: 3338
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/12/2023 10:42:47)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LAM SƠN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Trương Mậu Nhân- Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Lam Sơn- Thanh Miện-Hải Dương

Điện thoại: 0979086097

Email: Dailamsontm@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 3
Tất cả: 39,690