CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
huyện ủy Thanh Miện, Đảng Ủy xã Lam Sơn dâng hoa kỷ niêm 78 năm ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên - tiền thân của Đảng bộ huyện Thanh Miện (06/6/1945 -06/6/2023)
06/06/2023 03:08:27

Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên - tiền thân của Đảng bộ huyện Thanh Miện ( 06/6/1945 – 06/6/2023) và 78 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Hải Dương ( 10/6/1945 – 10/6/2023)

Sáng ngày 06/6/2023, tại bia tưởng niêm nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên – tiền thân của Đảng Bộ huyện Thanh Miên, Ban thường vụ huyện Ủy huyện Thanh Miện, ban thường vụ Đảng Ủy xã Lam Sơn, đã tổ đã tổ chức kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên – tiền thân của Đảng bộ huyện Thanh Miện (06/6/1945 – 06/6/2023 ) và 78 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Hải Dương (10/6/1945  -  10/6/2023)

Đồng chí Bí thư huyện Ủy – Chủ tịch HĐND huyện dâng hoa tại nhà bia địa điểm ra đời Chi bộ Đảng đầu tiên – tiền thân của Đảng bộ huyện Thanh Miện.

Buổi lễ không chỉ giúp ôn lại lịch sử hào hùng, vẻ vang của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh, chống lại áp bức, bóc lột của thực dân, tay sai.

Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu quê hương, đất nước; khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ cán bộ, Đảng viên và nhân dân xã Lam Sơn.

 
 
Đồng chí Bí thư huyện Ủy- Chủ tịch HĐND huyện dâng hoa tại nhà bia 
 
 
 
Ban thường vụ huyện Ủy Thanh Miện, ban thường vụ Đảng Ủy xã Lam Sơn làm lễ dâng hoa 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3304
Trước & đúng hạn: 3302
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/12/2023 12:41:44)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LAM SƠN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Trương Mậu Nhân- Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Lam Sơn- Thanh Miện-Hải Dương

Điện thoại: 0979086097

Email: Dailamsontm@gmail.com

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 2
Tất cả: 39,604