CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Xã nhà tổ chức tập huấn đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3;4; nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động một cửa
05/04/2022 12:00:00

Sáng ngày 5/4/2022, tại Hội trường UBND xã Lam Sơn, đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2021 cho trên 30 đại biểu là lãnh đạo, công chức thực hiện công tác CCHC của các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND tham dự. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được nghe giới thiệu các vấn đề chung về CCHC; Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2030 ban hành tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, nhằm triển khai kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả các nội dung thực hiện khâu đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ phận một cửa. Tiếp tục triển khai các chủ chương, chính sách, pháp luật, chiến lược về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, đảm bảo an toàn an ninh thông tin... Thông qua Hội nghị đã giúp cho cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện công tác CCHC của xã địa nâng cao được kỹ năng, phương pháp trong việc theo dõi, rà soát, đánh giá về CCHC, thủ tục CCHC, phân tích các chỉ số và xếp loại về CCHC. Qua đó chủ động nắm bắt tình hình, xây dựng kế hoạch, phối hợp, tham mưu với lãnh đạo về CCHC trong lĩnh vực của ngành, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.
 
 
 
 
Thực hiện: Hải Yến
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3340
Trước & đúng hạn: 3338
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/12/2023 09:24:10)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LAM SƠN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Trương Mậu Nhân- Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Lam Sơn- Thanh Miện-Hải Dương

Điện thoại: 0979086097

Email: Dailamsontm@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0