LỊCH LÀM VIỆC
THÔNG BÁO Lịch làm việc tuần thứ 15 của lãnh đạo UBND xã Lam Sơn từ 04/4 - 10/4/2022
07/04/2022 03:39:44

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ LAM SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lam Sơn, ngày 01 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của lãnh đạo UBND xã Lam Sơn từ 04/4 - 10/4/2022

Dưới đây là Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND xã Lam Sơn, Văn phòng HĐND-UBND xin thông báo các cơ quan, đơn vị biết liên hệ công tác. Lịch làm việc có thể thay đổi do cấp trên triệu tập họp hoặc công việc đột xuất của địa phương.

Lãnh đạo

Thời gian

Đ/c Trương Mậu Nhân

Chủ tịch UBND xã

Đ/c Phạm Văn Nghiên

Phó Chủ tịch UBND xã

Thứ Hai

04/4/2022

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc với công dân xác minh nội dung khiếu nại

Chiều

Trực giải quyết TTHC

Trực giải quyết TTHC

Thứ Ba

05/4/2022

Sáng

Tập huấn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Tập huấn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Chiều

Trực tiếp dân

Trực giải quyết TTHC

Thứ Tư

06/4/2022

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Trực giải quyết TTHC

Chiều

Trực giải quyết TTHC

Làm việc tại cơ quan

Thứ Năm

07/4/2022

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Chỉ đạo tổ chức tiêm vaccine phòng chống COVID - 19

Chiều

Dự họp Giao ban Bí thư chi bộ Cụm 2

Chỉ đạo tổ chức tiêm vaccine phòng chống COVID - 19

Thứ Sáu

08/4/2022

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Trực giải quyết TTHC

Chiều

Trực giải quyết TTHC

Trực tiếp dân

Chỉ đạo tổ chức tiêm vaccine phòng chống COVID - 19

Thứ Bẩy

09/4/2022

Sáng

Trực phòng, chống Covid - 19

Ngày nghỉ

Chiều

Trực phòng, chống Covid - 19

Ngày nghỉ

Chủ nhật

10/4/2022

Sáng

Ngày nghỉ

Trực phòng, chống Covid - 19

Chiều

Ngày nghỉ

Trực phòng, chống Covid - 19

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3340
Trước & đúng hạn: 3338
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/12/2023 09:39:26)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LAM SƠN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Trương Mậu Nhân- Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Lam Sơn- Thanh Miện-Hải Dương

Điện thoại: 0979086097

Email: Dailamsontm@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0