AN NINH-QUỐC PHÒNG
Lam Sơn tổ chức huấn luyện điểm Dân quân tự vệ năm 2022
13/04/2022 12:00:00

Sáng ngày 13/4 Ban chỉ huy quân sự xã Lam Sơn tổ ra quân huấn luyện Dân quân tự vệ năm 2022. Trong đợt huấn luyện năm nay, lực lượng dân quân, tự vệ xã Lam Sơn được giáo dục nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc; Chú trọng giáo dục tình hình nhiệm vụ, nhất là nhận thức về 2 nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, nhận thức đầy đủ âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, xây dựng quyết tâm và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; Bảo vệ vững chắc công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hoá.
 
 
 
 
 
 
Một số hình ảnh huấn luyện tại xã
 
Thực hiện: Hải Yến
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3340
Trước & đúng hạn: 3338
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/12/2023 08:46:30)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LAM SƠN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Trương Mậu Nhân- Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Lam Sơn- Thanh Miện-Hải Dương

Điện thoại: 0979086097

Email: Dailamsontm@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0