CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Xã nhà dự hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai các nội dung kế hoạch số 569/KH-UBND của UBND tỉnh Hải Dương về thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ
20/04/2022 12:00:00

Chiều ngày 20/4/2022 xã nhà tổ chức dự hội nghị tập huấn trực tuyến triển khai các nội dung Kế hoạch số 569/KH-UBND của UBND tỉnh Hải Dương về thực hiện Quyết định số 06/QĐ- TTg của Thủ tướng chính phủ về triển khai một số nội dung Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030 (Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ).
 
 
 
 
Đây là Để án liên quan trực tiếp đến những đột phá chiến lược, lợi ích của quốc gia, của người dân và của doanh nghiệp; phù hợp với Chương trình Chuyển đổi số quốc gia Đề án có quy mô lớn, tiến hành trên phạm vi rộng, có sự phối hợp của nhiều bộ, ngành, nhiễu địa phương, có tính lan tỏa cao, lợi ích thiết thực, hiệu quả lâu dài; lấy người dân là trung tâm, chủ thể, là nguồn lực chủ yếu và mục tiêu của sự phát triển, những nỗ lực, đổi mới, quyết tâm của các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai Đề án. Các nội dung này phải bảo đảm kết nối, tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo nguyên tắc: Khai báo một lần, cắt giảm giấy tờ công dân trong thực hiện thủ tục hành chính; thống nhất quy trình nghiệp vụ, giải pháp kỹ thuật để tích hợp, cung cấp 25 dịch vụ công thiết yếu lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Để làm tốt việc này, trước hết cán bộ, công chức được giao thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Đề án 06 phải nhiệt huyết, công tâm, tinh thông nghiệp vụ và đổi mới sáng tạo, là chủ thể, trung tâm của công cuộc chuyển đổi số nói chung, triển khai Đề án nói riêng.
Thực hiện: Hải Yến
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3340
Trước & đúng hạn: 3338
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/12/2023 09:36:39)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LAM SƠN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Trương Mậu Nhân- Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Lam Sơn- Thanh Miện-Hải Dương

Điện thoại: 0979086097

Email: Dailamsontm@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0