TỔNG QUAN
di tích Đình Thọ Trương- nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Thanh Miện
12/05/2021 11:03:18

Ngày 6/6/1945, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên, tiền thân Đảng bộ huyện Thanh Miện ngày nay được thành lập tại Đình thôn Thọ Trương

Ngày 06/6/1945, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên, tiền thân Đảng bộ huyện Thanh Miện ngày nay được thành lập tại Đình thôn Thọ Trương xã Lam Sơn, gồm 5 đảng viên do đồng chí Nguyễn Công Hòa trực tiếp làm Bí thư chi bộ. Đây là dấu mốc lịch sử, một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Miện.

Ngay sau khi thành lập, Chi bộ đã tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, đẩy mạnh phong trào đấu tranh của quần chúng, nhanh chóng tập hợp các lực lượng và lãnh đạo nhân dân trong huyện tiến hành khởi nghĩa. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng, nhân dân huyện nhà đã nhất tề nổi dậy đập tan bộ máy cai trị của chế độ thực dân nửa phong kiến, giành chính quyền vào ngày 18/8/1945 sớm hơn 1 ngày so với cả nước. Cũng từ đây, phong trào cách mạng phát triển rộng khắp và không ngừng lớn mạnh, các tổ chức cơ sở đảng lần lượt được hình thành, phát triển và lan rộng ra các xã trong huyện, tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn dân thực hiện tốt mọi nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Ngày 16/02/1947, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ nhất được tổ chức, đánh dấu bước phát triển, trưởng thành vượt bậc của các tổ chức đảng và phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân Thanh Miện. Đại hội đã thảo luận và ban hành nghị quyết tập trung lãnh đạo, xây dựng, củng cố chính quyền, đây mạnh sản xuất, diệt giặc đói, giặc dốt, chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh. Bước vào các cuộc kháng chiến của Dân tộc, nhờ có đường lối đúng đắn của Đảng và sự quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân huyện nhà đã phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân, động viên hàng ngàn người con Thanh Miện ra mặt trận cầm súng chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên các chiến trường; Đã huy động cho tiền tuyến gần 10 vạn tấn lương thực thực phẩm, hàng chục vạn ngày công lao động, hơn 3.700 người con ưu tú của quê hương đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; hơn 2.500 thương, bệnh binh để lại một phần xương máu nơi chiến trường. Với sự cống hiến, hy sinh to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện nhà cùng 4 xã: Chi Lăng Nam, Chi Lăng Bắc, Thanh Giang, Thanh Tùng được nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; 406 Bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ VNAH; 5 Anh hùng lực lượng vũ trang và anh hùng lao động....

 Kinh qua rèn luyện, thử thách, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ luôn đoàn kết một lòng, trung thành với Đảng, với cách mạng, ra sức phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân; thường xuyên quan tâm, chăm lo, xây dựng, củng cố tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cườnđoàn kết, giữ nghiêm nguyên tắc và kỷ luật Đảng; đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh,...Hằng năm, có từ 75 đến 80% số tổ chức cơ sở đảng, trên 85% số đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng thiết thực và đi vào chiều sâu. Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện, thêm một lần nữa chúng ta ôn lại, khẳng định và tự hào về chặng đường lịch sử đấu tranh, xây dựng và trưởnthành của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà; càng trân trọng quá khứ, nâng niu, gìn giữ và phát huy những thành quả đạt được trong chặng đường tới.

 

 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3324
Trước & đúng hạn: 3322
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:09/12/2023 10:38:31)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LAM SƠN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Trương Mậu Nhân- Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Lam Sơn- Thanh Miện-Hải Dương

Điện thoại: 0979086097

Email: Dailamsontm@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 3
Tất cả: 39,675