TIN TỔNG HỢP KHÁC
Lam Sơn tăng cường tuyên truyền cài đặt ứng dụng “Smart Hải Dương” và trang thông tin điện tử về phòng chống Covid -19.
21/08/2021 07:47:50

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Hải Dương. UBND xã Lam Sơn đã triển khai thực hiện các nền tảng công nghệ trong phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tiến tới UBND xã yêu cầu các đơn vị, các ngành đoàn thể chính trị xã hội, doanh nghiệp... trên địa bàn xã phải quán triệt tới 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân có sử dụng điện thoại thông minh phải cài đặt, sử dụng ứng dụng” Smart Hải Dương” và trang thông tin điện tử về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 hoàn thành xong trước ngày 30/8/2021.

 
 

                Việc cài đặt ứng dụng và trang thông tin điện tử sẽ tích hợp các nền tảng công nghệ dùng chung trong công tác phòng chống Covid-19 trên địa bàn toàn xã như: Thực hiện khai báo y tế, đăng ký xét nghiệm, tra cứu kết quả xét nghiệm, nhận kết quả xét nghiệm, đăng ký tiêm chủng và tra cứu chứng nhận tiêm chủng Covid-19. UBND xã chỉ đạo các đơn vị, các ngành đoàn thể chính trị xã hội, các doanh nghiệp tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân có sử dụng điện thoại thông minh phải cài đặt ứng dụng “Smart Hải Dương” và trang thông tin điện tử về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 để nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống dịch.

 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3340
Trước & đúng hạn: 3338
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/12/2023 09:46:37)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LAM SƠN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Trương Mậu Nhân- Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Lam Sơn- Thanh Miện-Hải Dương

Điện thoại: 0979086097

Email: Dailamsontm@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0